honorarni poslovi od kuce. Radno vreme je 8 sati dnevno, a računi pov